Àrees de coneixement

El TecnoCampus ofereix diferents tipus de programes formatius vinculats a les àrees d’expertesa del seu centre universitari i dels serveis oferts a l’empresa i als emprenedors.

Els programes tenen per objectiu atendre les necessitats d’actualització i aprofundiment de coneixements en els camps científic, professional, econòmic, cultural i social i fomentar l’actitud de formació al llarg de la vida.

S’adrecen a titulats universitaris, a professionals i al conjunt de la societat, en estreta relació amb el teixit productiu, social i cultural del nostre entorn.

Tots els programes

Empresa

Salut i benestar

Tecnología