Aula oberta d'idiomes

Organitzem cursos d’idiomes adreçats als estudiants universitaris i a professionals. Aquests cursos, que tenen l’aval de la Universitat Pompeu Fabra, són impartits per un equip docent sota la direcció del Servei d’Idiomes Universidad Pompeu Fabra.  

Modalitats

 • Presencial
Durada: Tres hores continuades de classe, un únic dia a la setmana (dimarts o dijous) i en horari de matí o tarda.  
 • Semipresencial
Només anglès. Durada: Dues hores presencials, un dia a la setmana en horari de dimarts a les 9 h o dijous a les 18 h.
 • Calendari
De final de setembre – octubre fins a juny.
 • Places
Les places són limitades, amb un màxim 30 estudiants en la modalitat presencial i 20 en la modalitat semipresencial.
 • Certificació
La superació dels cursos permet obtenir un certificat avalat per Idiomes UPF. Els certificats acrediten el tipus de curs, el nombre d’hores i el nivell establert dins el Marc Europeu Comú de Referència.
 • Requisits
Acreditar el nivell previ d’idioma. Per saber el nivell s’haurà de realitzar la Prova de Diagnosi Lingüística (PDL) o bé acreditar-lo amb una certificació oficial.
 • Preus
Matrícula Aula Oberta d’Idiomes: 649 €. Certificat acreditatiu: 30 € (preu orientatiu).

Oferta d’idiomes per al curs 2022-23

 • Anglès
 • Alemany
 • Francès
 • Italià
 • Rus
 • Xinès