Cursos especialització

Programes de perfeccionament professional i d’actualització. Estan orientats a adquirir, actualitzar i divulgar coneixements de temàtica variada, adreçats a professionals i a la població general. Aquests programes tenen una durada màxima de 10 crèdits ECTS i la seva superació atorga un certificat emès per TecnoCampus - centres adscrits a la UPF.