Màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau de títol propi

Cursos d’especialització amb una clara orientació professional, dirigits a titulats universitaris i, en alguns programes, a professionals amb experiència. Aquests programes volen adaptar-se a les necessitats formatives i als objectius professionals de cada persona. Els màsters tenen una durada mínima de 60 crèdits ECTS, els diplomes de postgrau de 30 crèdits ECTS i els cursos de postgrau de 10 crèdits ECTS.