Màsters Universitaris

Títols oficials atorgats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Tenen reconeixement oficial i una avaluació de qualitat, amb una durada d’entre 60 i 120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) i un o dos anys acadèmics. Aquests programes ofereixen una formació d’alt nivell per obtenir una especialització acadèmica i professional o adquirir competències en la investigació.