Blog

Atenció a les Persones amb Patologia Vascular d’Extremitat Inferior i Peu Diabètic, nou curs al TecnoCampus

Novembre 20, 2023

Certes patologies vasculars o sistèmiques són les responsables de l’aparició i cronificació de moltes lesions d’extremitat inferior, tant sigui la seva aparició, conseqüència dels esmentats processos patològics, com si són secundàries a traumatismes.

Aquests tipus de lesions són molt prevalents i tenen un gran impacte en la qualitat de vida de les persones que les pateixen, afectant tant la seva esfera física, emocional com social. L’atenció infermera a persones amb aquestes patologies i ferides és molt habitual independentment del nivell assistencial. Per això, és bàsic que els professionals comptin amb les competències suficients per a dur a terme una bona prevenció així com un bon diagnòstic diferencial i un bon abordatge local.

Per donar resposta a aquesta realitat, el HUB4T de TecnoCampus ha dissenyat un curs de perfeccionament professional i d’actualització, que té com a objectiu capacitar als professionals sanitaris a identificar i tractar les diferents etiologies dels diferents edemes i lesions d’extremitat inferior que són presents en les persones a la pràctica clínica.

 

 

La formació va dirigida a professionals de la salut a infermers, fisioterapeutes, podòlegs i metges, entre d’altres, que estiguin interessats amb l’abordatge d’aquest pacient tan complex.

Els objectius que assoliran els professionals durant aquest curs són:

  • Valoració holística de les persones amb malalties vasculars: exploració de les principals patologies vasculars (insuficiència venosa crònica, arteriopatia perifèrica i limfedema) valorant a la persona des d’un global i no sols centrant-se en el problema
  • Coneixement expert sobre teràpia compressiva: més de deu hores dedicades a l’adquisició de coneixements sobre els diferents sistemes de compressió per afavorir el retorn venós.
  • Pensament crític i criteri clínic: capacitació per fer diagnòstics diferencials i establir un abordatge terapèutic que ens ajudi a resoldre els diferents problemes als quals s’enfronta la persona afectada i els professionals de la salut.
  • Pràctiques a institucions sanitàries de primer nivell i tallers presencials en el Centre de Simulació i Innovació de Salut del TecnoCampus.
  • Professorat expert i multidisciplinar. Professorat amb gran experiència i reconeixement en l’àmbit de ferides, fisioteràpia en edemes, úlceres, limfedema i podologia.

 

Per a aquells interessats en una formació especialitzada que combini la teoria i la pràctica en un format semipresencial, aquest curs ofereix una excel·lent oportunitat de desenvolupament professional.

Els professionals que es formin amb aquest curs obtindran un certificat del TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu  Segell de qualitat de la UPF (Universitat Pompeu Fabra), la primera de l’estat en el ranking U-Multirank.

Els coordinadors del curs són la Carme Rossell,  Diplomada universitària en Infermeria; doctora en la Línia d’Investigació de Ferides Cròniques per la Universitat d’Alacant, especialista en Infermeria Geriàtrica; màster en Ciències de la Infermeria; i el Rubén Moreno, Infermer d’Atenció Primària. Infermer de pràctica avançada de ferides de la Gerència Territorial de Barcelona. Màster oficial de Gestió Integral i Recerca de les Ferides Cròniques. Membre del comitè científic SEHER.

 

Descobreix el curs fent clic aquí.