Blog

El TecnoCampus presenta el programa EDUX Innovació Digital Mataró, impulsat per HUB4T-TecnoCampus

Octubre 26, 2023

El HUB4T va presentar ahir el programa EDUX Innovació Digital Mataró, impulsat per Centre de Formació Permanent HUB4T, a una jornada d’inauguració que es va celebrar a l’espai Thinkin 3D Mataró. Aquest programa vol esdevenir una plataforma d’innovació digital dirigida a centres educatius mitjançant la formació i l’acompanyament en l’ús i l’aplicació a l’aula de tecnologies audiovisuals. Alhora, el projecte té com a objectiu la creació d’una xarxa de col·laboració entre els centres participants centrada en les competències digitals del professorat en l’àmbit mediàtic.

 

 

Aquest programa s’adreça a 8 centres educatius de la ciutat de Mataró i comptarà amb la participació de més de 100 docents, en una iniciativa pionera per impulsar la innovació i la millora de les competències digitals a l’àmbit educatiu.

El projecte ha estat seleccionat en la convocatòria per a l’impuls digital a l’educació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Compta amb el finançament del fons Next Generation, amb una dotació econòmica de 134.800 euros.

El programa consta d’un itinerari que inclou sessions de treball conjuntes entre els centres públics i concertats participants, sessions personalitzades a cadascun dels centres i una formació MRCDD (Marc de Referència de la Competència Digital Docent) del nivell B2.2, on els eixos temàtics i estratègics que es desenvoluparan són la comunicació, els llenguatges i l’educació mediàtica, així com el pensament crític.

Aquest projecte d’innovació digital incorpora una maleta audiovisual, que es facilitarà a cada un dels 8 centres participants per afavorir l’aprenentatge en base a situacions reals i dotar al centre d’un equipament cabdal per a la implementació dels projectes de comunicació digital.

Els coordinadors del programa són els professors del TecnoCampus Dr. Àlex Araujo, com a coordinador acadèmic i Carles Garcia, com a coordinador digital.

 

 

El programa, que té una durada de vuit mesos, està dividit en tres fases. En la primera i la tercera, es treballa entorn del compromís professional, mitjançant la creació d’una xarxa de col·laboració entre centres públics i privats de la ciutat.

En la segona fase, es realitzaran intervencions presencials a cada centre que aniran acompanyades de la formació en el nivell B2.2, que permetrà treballar en els continguts digitals tant des del punt de vista de la recerca, creació i difusió, com des de la perspectiva de l’aplicació a l’aula a través de diverses estratègies d’ensenyament i aprenentatge. Per garantir la transferència d’aquest coneixement als processos aplicables als centres, després de cada bloc de treball del curs es coordinaran les trobades presencials que, amb el suport del personal del projecte, serviran per aplicar de manera pràctica els continguts a les necessitats de cada centre.

La Xarxa EDUX Innovació Digital Mataró estarà formada per l’Administració Pública (Servei Educació Ajuntament de Mataró i Serveis Territorials d’Educació Maresme i Vallès Oriental), centres públics i concertats i la Universitat (centre universitari TecnoCampus). L’objectiu principal serà la promoció, dinamització i suport per garantir la transmissió de coneixement i bones pràctiques d’ensenyament en l’àmbit digital.

Els centres participants són:

 

 

Les maletes audiovisuals que s’han lliurat als centres estan integrades per: càmera de vídeo amb carregador, bateria extra, trípode i motxilla de transport, croma portàtil, micròfon de solapa sense fils, paravents, micròfons, auriculars, gravadora d’àudio portàtil, targetes SD, pack d’il·luminació bàsic, cèrcol d’anell led i pantalla difusora de llum. TecnoCampus es dotarà també dels mateixos equipaments audiovisuals que ubicarà en un espai formatiu ad-hoc “Learning Lab” ubicat al local de HUB4T.